Vår verksamhet består i huvudsak av att sälja, installera och driftsätta säkerhetsanläggningar i form av inbrottslarm, brandlarm, passagesystem samt kamerasystem. Våra kunder består till stora delar av små och medelstora privata företag men vi jobbar även mot större företag och myndigeter.
De flesta kunderna återfinns inom Västernorrlands län.
Sundsvalls Larmteknik har samarbete med G4S, ett av världens största säkerhetsföretag. Vi utför även, på uppdrag av G4S, installationer och serviceuppdrag inom Västernorrland.
Företaget bildades i april 2006. Vår kompetens inom företaget baseras dock på många års tidigare erfarenheter inom säkerhetsbranschen.
Vi har ingen egen larmmottagning eller väktarkår, men vi samarbetar mycket nära med G4S i Sundsvall (väktarna) och G4S Larmcentralen Stockholm (larmmotagning).
Vi är en polisgodkänd larminstallatör och följer gällande föreskrifter.
Tillståndsbevis enl. Lagen (1983:1097). Vi är godkända för att ansluta larm till G4S Larmcentral samt SOS Alarm AB (SOSAB). Sundsvalls Larmteknik är medlem i SSF (Svenska Stöldskyddsföreningen).